SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0888888114 49.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0888800005 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
3 0888844449 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 02906505050 30.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
5 0888888433 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 01258001091 20.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
7 01297505050 12.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
8 01204100100 12.000.000 (VNĐ) 9
       Đặt mua
9 01254100100 12.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
10 01698100100 12.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
11 01216000111 12.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
12 01273573573 12.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
13 0911567891 9.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
14 01262002222 7.900.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
15 01204666444 6.900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
16 01217444000 6.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
17 01293666444 6.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
18 01249444111 6.900.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
19 01293555444 6.900.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
20 01294800800 6.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
21 0919501950 5.900.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
22 01233697697 5.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
23 01276600600 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
24 01294363363 4.500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
25 01274767767 4.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
26 01292565565 4.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
27 01298334444 4.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
28 0888800883 4.100.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
29 0888800113 4.100.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
30 01245678931 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
31 01245678914 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
32 01245678940 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
33 01245678932 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
34 01245678902 3.900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
35 01682300300 3.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
36 01682400400 3.900.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
37 01292787787 3.900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
38 01257050050 3.900.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
39 01294323323 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
40 0940000042 3.900.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
41 0940000028 3.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
42 0911911910 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
43 0940000025 3.900.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
44 0940000029 3.900.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
45 0940000031 3.900.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
46 0940000032 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
47 0940000041 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
48 0940000058 3.900.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
49 0888500100 3.800.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
50 0888818781 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
51 0888838083 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
52 0888808011 3.700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
53 0888808029 3.700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
54 0888848408 3.700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
55 0888828208 3.700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
56 0888818108 3.700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
57 0888949488 3.700.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
58 0888800844 3.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
59 0888800810 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
60 0888828083 3.500.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
61 01227181111 3.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
62 01227184444 3.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
63 0888838682 3.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
64 01296734444 3.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
65 01295894444 3.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
66 01298504444 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
67 01272904444 3.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
68 0888848684 3.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
69 0888808780 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
70 0888848685 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
71 0888838285 3.300.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
72 0888828985 3.300.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
73 0888838785 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
74 0888828783 3.300.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
75 0888828184 3.300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
76 0888848983 3.200.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
77 0888848982 3.200.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
78 0888848981 3.200.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
79 0888848781 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
80 0888848780 3.200.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
81 0888848682 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
82 0888828780 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
83 0888848283 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
84 0888828981 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
85 0888838284 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
86 0888838482 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
87 0888838580 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
88 0888838780 3.200.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
89 0888848081 3.200.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
90 0888848183 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
91 0888108081 3.100.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
92 0888508085 3.100.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
93 0888804480 3.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
94 0888807780 3.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
95 0888845884 3.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
96 0888803980 3.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
97 01243777770 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
98 01274666661 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
99 01248777771 2.900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
100 01249666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
Page 1 of 13