SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0839.840.841 2.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
2 0.833.835.836 2.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
3 0941.592.599 1.900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0941.592.593 1.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
5 0.825.828.829 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
6 0.823.828.829 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
7 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
8 0822.918.919 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
9 0826.028.029 1.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
10 0917.843.845 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
11 0853.792.793 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
12 0827.823.824 900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
13 0855.767.768 900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
14 0839.790.791 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
15 0833.796.797 900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
16 0835.522.523 700.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
17 0838.498.499 700.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
18 0839.521.522 700.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
19 0832.651.652 700.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
20 0853.277.278 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
21 0839.680.681 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
22 0839.860.861 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
23 0858.690.691 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
24 08.12345.340 700.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
25 0833.521.522 700.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
26 0838.392.393 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
27 0828.683.684 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
28 0838.521.522 700.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
29 0946.950.952 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
30 0941.592.595 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
31 0941.592.597 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
32 0941.592.598 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
33 0889.592.595 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
34 0889.590.592 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
35 0941.592.594 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
36 0941.592.596 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
37 0947.807.809 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
38 0946.940.943 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
39 0947.802.807 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
40 0947.811.816 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
41 0947.802.806 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
42 0947.811.815 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
43 0947.802.805 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
44 0828.143.144 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
45 0822.944.945 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
46 0823.254.255 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
47 0824.744.745 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
48 0826.744.745 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
49 0828.744.745 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
50 0826.044.045 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
51 0828.304.305 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
52 0826.643.644 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
53 0826.143.144 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
54 0825.064.065 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
55 0822.143.144 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
56 0827.064.065 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
57 0822.854.855 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
58 0827.854.855 500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
59 0828.643.644 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
60 0825.543.544 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
61 0828.743.744 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
62 0826.844.845 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
63 0826.304.305 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
64 0826.904.905 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
65 0826.204.205 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
66 0829.743.744 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
67 0829.643.644 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
68 0825.404.405 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
69 0824.943.944 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
70 0826.943.944 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
71 0823.204.205 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
72 0825.204.205 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
73 0824.504.505 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
74 0822.904.905 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
75 0822.943.944 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
76 0829.844.845 500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
77 0827.074.075 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
78 0824.404.405 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
79 0823.404.405 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
80 0824.304.305 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
81 0823.304.305 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
82 0822.304.305 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
83 0828.204.205 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
84 0827.204.205 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
85 0828.174.175 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
86 0826.644.645 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
87 0825.243.244 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
88 0826.420.421 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
89 0826.920.921 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
90 0828.920.921 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
91 0826.710.711 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
92 0827.920.921 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
93 0827.020.021 500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
94 0828.600.601 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
95 0825.600.601 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
96 0823.430.431 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
97 0823.700.701 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
98 0823.920.921 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
99 0822.920.921 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
100 0828.720.721 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
Page 1 of 7

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương