SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0911911910 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
2 0946970979 1.400.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
3 0946972979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
4 0946950952 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
5 0947802806 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
6 0947802807 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
7 0946970972 600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
8 0947811816 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
9 0947811815 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
10 0947802805 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
11 0946940943 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
12 0949050054 350.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
13 01248248241 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
14 01245245241 300.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
15 01239239237 300.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
16 0942867862 300.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
17 0945867862 300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
18 0917156155 300.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
19 0948978971 300.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
20 0943295292 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
21 0912745748 300.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
22 0916781784 300.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
23 0912062060 300.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
24 0946312316 300.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
25 0946205208 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
26 0948352354 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
27 01293293291 300.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua