SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 5
  • Vinaphone: 5.490
  • Mobifone: 4
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.522
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0.847.848.849 15.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
2 0.839.840.841 2.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
3 0941.592.599 2.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0916.081.084 2.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
5 0853.792.793 1.500.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
6 0842.498.499 1.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
7 0.849.846.847 1.500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
8 0.846.842.843 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
9 0854.681.682 1.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
10 0822.708.709 1.100.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
11 0843.391.392 1.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
12 0849.394.395 1.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
13 0828.793.794 1.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
14 0839.790.791 1.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
15 0914.470.472 1.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
16 0839.860.861 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
17 0815.860.861 1.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
18 0827.823.824 1.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
19 0917.843.845 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
20 0914.689.680 1.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
21 0855.500.501 900.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
22 0843.658.659 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
23 0816.793.794 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
24 0829.917.918 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
25 0838.521.522 800.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
26 0828.683.684 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
27 0858.690.691 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 0835.522.523 800.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
29 08.12345.340 800.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
30 0832.651.652 800.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
31 0853.277.278 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
32 0839.521.522 800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
33 0832.782.783 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
34 0947.811.815 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
35 0889.590.592 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
36 0889.592.595 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
37 0946.940.943 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
38 0941.592.597 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
39 0947.802.807 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
40 0941.592.595 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
41 0941.592.596 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
42 0947.811.816 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
43 0941.592.594 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
44 0947.802.806 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
45 0947.802.805 700.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
46 0829.420.421 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
47 0824.420.421 600.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
48 0823.720.721 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
49 0823.120.121 600.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
50 0826.030.031 600.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
51 0827.320.321 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
52 0824.720.721 600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
53 0823.484.485 600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
54 0822.494.495 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
55 0836.495.496 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
56 0829.594.595 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
57 0823.594.595 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
58 0824.284.285 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
59 0823.284.285 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
60 0828.494.495 600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
61 0823.600.601 600.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
62 0824.600.601 600.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
63 0824.130.131 600.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
64 0829.130.131 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
65 0832.495.496 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
66 0838.495.496 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
67 0837.495.496 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
68 0824.120.121 600.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
69 0823.920.921 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
70 0826.920.921 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
71 0828.920.921 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
72 0826.710.711 600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
73 0827.920.921 600.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
74 0827.020.021 600.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
75 0825.600.601 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
76 0823.430.431 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
77 0823.700.701 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
78 0825.743.744 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
79 0812.421.422 600.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
80 0843.472.473 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
81 0833.721.722 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
82 0822.920.921 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
83 0828.720.721 600.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
84 0826.020.021 600.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
85 0822.420.421 600.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
86 0823.420.421 600.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
87 0824.320.321 600.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
88 0829.020.021 600.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
89 0829.620.621 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
90 0826.420.421 600.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
91 0825.420.421 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
92 0828.420.421 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
93 0825.720.721 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
94 0826.720.721 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
95 0829.320.321 600.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
96 0822.720.721 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
97 0829.300.301 600.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
98 0854.708.709 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
99 0826.410.411 600.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
100 0822.484.485 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
Page 1 of 7

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu