SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0848448848 29.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
2 08.1800.1262 2.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
3 08.1800.1525 2.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
4 0888003383 2.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
5 0886.11.79.39 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
6 08.1800.1232 1.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
7 08.1800.1696 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
8 08.1800.1282 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
9 08.1800.1323 1.500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
10 08.1800.1393 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
11 08.1800.1494 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
12 08.1800.2272 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
13 08.1800.3383 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
14 08.1800.3393 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
15 08.1800.3363 1.500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
16 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
17 088858.0979 1.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
18 0822.918.919 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
19 0911.777.545 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
20 0833.796.797 900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
21 0946.550.979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
22 094.391.4979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
23 0947.120.979 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
24 0947.812.979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
25 0944.958.979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
26 0949.435.979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
27 0946.805.979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
28 0941.025.979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
29 0949.358.979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
30 0941.364.979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
31 0838.392.393 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
32 0941.650.979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
33 0944.503.868 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
34 094.6669.161 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
35 0948.346.646 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
36 0912.293.797 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
37 0889.592.595 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
38 094.6669.181 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
39 0941.592.595 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
40 094.6969.838 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
41 0835.0835.65 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
42 0822.120.121 500.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
43 0824.120.121 500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
44 0823.120.121 500.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
45 0832.0832.02 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
46 0832.0832.42 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
47 0832.0832.62 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
48 0832.0832.92 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
49 0835.0835.25 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
50 0835.0835.85 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
51 0828.130.131 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
52 0944.007.494 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
53 0944.959.353 500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
54 0822.130.131 500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
55 0829.130.131 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
56 0889.523454 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
57 08.86118616 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
58 0.948.948.131 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
59 0911.557.818 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
60 0911.557.838 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
61 0823.130.131 500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
62 0825.130.131 500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
63 0826.130.131 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
64 0827.130.131 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
65 0822.807.808 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
66 0829.594.595 500.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
67 0823.594.595 500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
68 0824.130.131 500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
69 0911.200.959 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
70 0837.0837.57 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
71 0928.659.959 500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
72 0825.413.414 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
73 0833.140.141 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
74 0824.403.404 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
75 0828.403.404 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
76 0839.847.848 500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
77 0839.726.727 500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
78 0839.140.141 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
79 0837.0837.17 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
80 0839.180.181 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
81 0856.746.747 500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
82 0859.201.202 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
83 0854.0854.24 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
84 0854.0854.74 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
85 0915.101.424 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
86 0915.474.030 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
87 0856.0856.16 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
88 0913.966.404 500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
89 0822.403.404 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
90 0827.403.404 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
91 0915.244.393 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
92 0829.483.484 500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
93 0827.483.484 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
94 0827.463.464 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
95 0829.463.464 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
96 0912.522.505 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
97 0852.0852.42 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
98 0837.0837.97 500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
99 0915.111.474 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
100 0826.453.454 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
Page 1 of 4

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương