SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 01292777771 2.900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
2 01296777771 2.900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
3 01294666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
4 0941003113 2.900.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
5 01252765432 2.900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
6 0961000030 2.700.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
7 01297685268 2.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
8 01273526879 2.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
9 01248526879 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
10 0945555541 2.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
11 0913000064 2.100.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
12 0946999934 2.100.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
13 0886777753 1.800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
14 0886777748 1.800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
15 0886777716 1.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
16 0948666641 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
17 0948666671 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
18 0948666603 1.800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
19 0948666614 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
20 0948666617 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
21 0948666623 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
22 0948666642 1.800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
23 0948666643 1.800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
24 0948666640 1.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
25 0948666635 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
26 0948666630 1.800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
27 0948666625 1.800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 0916377770 1.700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
29 0911877770 1.700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
30 0946600008 1.600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
31 0949411112 1.600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
32 0941777703 1.600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
33 0941777713 1.600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
34 0941777732 1.600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
35 0941777734 1.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
36 0915949191 1.600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
37 0914869494 1.600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
38 0915333354 1.600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
39 0942555513 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
40 0948333371 1.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
41 0946333308 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
42 0915244440 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
43 0942333341 1.500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
44 0916544440 1.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
45 0945333305 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
46 0916244440 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
47 01243124312 1.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
48 01246124612 1.500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
49 0941577770 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
50 0943100006 1.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
51 0915091591 1.400.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
52 0946690969 1.400.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
53 0946970979 1.400.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
54 0946972979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
55 0912091246 1.400.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
56 0946689879 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
57 0949544440 1.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
58 0942111150 1.400.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
59 0946444408 1.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
60 0948000053 1.400.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
61 0944622221 1.400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
62 0914415078 1.400.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
63 0947511114 1.400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
64 0948322220 1.400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
65 0948711113 1.400.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
66 0946787171 1.300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
67 0946667474 1.300.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
68 0947801212 1.300.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
69 01274213141 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
70 01278213141 1.200.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
71 01294213141 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
72 01297213141 1.200.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
73 01274314151 1.200.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
74 01247213141 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
75 01254213141 1.200.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
76 01244314151 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
77 01274334353 1.200.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
78 0914000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
79 0914000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
80 0947904779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
81 0947717079 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
82 0943707479 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
83 0949787179 900.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
84 0946786464 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
85 0946685468 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
86 0947818080 900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
87 0946679494 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
88 0946687468 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
89 0946659494 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
90 0948802424 900.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
91 0947820404 900.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
92 0914950914 900.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
93 0946959191 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
94 0946959090 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
95 0912700912 900.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
96 0918091841 900.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
97 0917091732 900.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
98 0915091503 900.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
99 0948242422 900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
100 0948242224 900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
Page 2 of 13