SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.8001091 20.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
2 0888.800.810 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
3 08.1800.1021 2.500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
4 08.1800.1031 2.500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
5 08.1800.1051 2.500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
6 08.1800.1071 2.500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
7 08.12345.305 700.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
8 08.23456.416 700.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
9 0944.088.068 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
10 0946.913.933 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
11 0948.346.366 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
12 0948.346.386 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 0947.803.833 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
14 0835.330.340 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
15 0836.330.340 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
16 0837.330.340 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
17 0835.301.311 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
18 0836.301.311 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
19 0838.301.311 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
20 0839.301.311 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
21 0834.311.321 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
22 0837.311.321 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
23 0832.331.341 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
24 0836.254.264 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
25 0836.207.217 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
26 0837.206.216 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
27 0837.241.251 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
28 0839.241.251 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
29 0839.261.271 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
30 0837.200.210 500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
31 0839.203.213 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
32 0839.244.254 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
33 0835.254.264 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
34 0837.254.264 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
35 0833.264.274 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
36 0838.264.274 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
37 0835.284.294 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
38 0838.284.294 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
39 0837.275.285 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
40 0833.206.216 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
41 0837.201.211 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
42 0837.331.341 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
43 0838.331.341 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
44 0816.811.821 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
45 0817.811.821 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
46 0823.811.821 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
47 0825.811.821 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
48 0826.811.821 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
49 0829.811.821 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
50 0836.811.821 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
51 0839.811.821 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
52 0842.811.821 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
53 0846.811.821 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
54 0847.811.821 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
55 0849.811.821 500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
56 0814.811.821 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
57 0836.812.822 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
58 0835.341.351 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
59 0837.341.351 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
60 0832.371.381 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
61 0833.302.312 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
62 0836.302.312 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
63 0832.354.364 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
64 0833.354.364 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
65 0837.354.364 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
66 0835.364.374 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
67 0836.364.374 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
68 0839.364.374 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
69 0832.305.315 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
70 0854.811.821 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
71 0836.200.210 500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
72 0832.057.067 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
73 0837.075.085 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
74 0839.003.013 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
75 0837.013.023 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
76 0832.022.032 500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
77 0837.022.032 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
78 0832.072.082 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
79 0835.072.082 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
80 0836.072.082 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
81 0837.065.075 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
82 0838.045.055 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
83 0889.423453 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
84 0839.027.037 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
85 0833.057.067 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
86 0836.057.067 500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
87 0835.006.016 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
88 0833.066.076 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
89 0838.066.076 500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
90 0836.045.055 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
91 0839.072.082 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
92 0835.011.021 500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
93 0832.041.051 500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
94 0837.041.051 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
95 0838.041.051 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
96 0837.144.154 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
97 0839.144.154 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
98 0832.154.164 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
99 0833.164.174 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
100 0835.164.174 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
Page 1 of 2

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương