SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 01273526879 2.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
2 01248526879 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
3 0946970979 1.400.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
4 0946972979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
5 0946689879 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
6 0946684579 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
7 0946680079 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
8 0946955779 900.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
9 0946687479 900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
10 0947904779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
11 0946677179 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
12 0946966339 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
13 0943707479 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
14 0947717079 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
15 0949787179 900.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
16 0946919379 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
17 0946669379 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
18 0948347479 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
19 0945510779 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
20 0946874779 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
21 0946948779 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
22 0947812979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
23 0948034779 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
24 0946686279 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
25 0946550979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
26 0944958979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
27 0944195779 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
28 0949806779 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
29 0943685779 800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
30 0946290779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
31 0943914979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
32 0946669579 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
33 0947120979 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
34 0946395079 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
35 0945682379 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
36 0949435979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
37 0941364979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
38 0946805979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
39 0948860479 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
40 0943680379 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
41 0948392179 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
42 0943687179 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
43 0941025979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
44 0943242479 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
45 0941650979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
46 0941425979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
47 0943392379 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
48 0946665179 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
49 0946664579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
50 0947805279 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
51 0945391479 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
52 0946669479 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
53 0946922339 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
54 0949358979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
55 0946913339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
56 0943865039 300.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
57 0947426639 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
58 0947370539 300.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
59 0943536439 300.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
60 0947176539 300.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
61 0943104739 300.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
62 0948065139 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
63 0942461239 300.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
64 0945548139 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
65 0947754539 300.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
66 0943974039 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua