SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
2 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0813.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
4 0848.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
5 0888.79.41.79 3.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
6 0944.39.11.79 3.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
7 0941.59.3579 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
8 0886.11.79.39 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
9 0842.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
10 0847.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
11 0845.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
12 0856.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
13 0858.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
14 0888.68.22.79 1.500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
15 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
16 094.668.98.79 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
17 0888.60.66.79 1.200.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
18 0888.34.68.79 1.200.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
19 088858.0979 1.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
20 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
21 0888.609.179 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
22 094.668.00.79 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
23 094.668.45.79 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
24 094.668.74.79 900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
25 0943.70.74.79 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
26 094.79.04.779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
27 0946.550.979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
28 0941.592.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
29 0948.39.21.79 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
30 0943.39.23.79 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
31 0945.5.10.779 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
32 0943.68.03.79 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
33 0947.120.979 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
34 094.391.4979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
35 0944.958.979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
36 0886.284.779 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
37 0946.39.50.79 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
38 0945.39.14.79 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
39 0948.034.779 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
40 094.68.74.779 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
41 0946.948.779 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
42 0948.347.479 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
43 094.6669.579 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
44 0947.812.979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
45 0943.68.7179 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
46 0946.290.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
47 094.368.5779 800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
48 0944.195.779 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
49 0941.593.379 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
50 0941.593.179 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
51 0949.435.979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
52 0945.68.23.79 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
53 0941.025.979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
54 0949.358.979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
55 0941.364.979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
56 0946.805.979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
57 094.886.04.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
58 0888.04.83.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
59 0945.364.079 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
60 0941.650.979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
61 0941.594.179 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
62 094.6669.479 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
63 0947.80.52.79 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
64 0946664.579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
65 0941.591.179 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
66 0946.922.339 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
67 0888.40.15.79 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
68 0886.46.0079 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
69 0886.45.0079 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
70 0886.43.0079 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
71 0888.605.479 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
72 0888.772.079 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
73 0946.91.3339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
74 0886.49.0079 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
75 0941.592.879 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
76 0941.593.079 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
77 0941.592.679 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
78 0941.593.479 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
79 0941.591.379 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
80 0941.593.279 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
81 0941.591.279 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
82 0911.754.239 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
83 0886.424.139 400.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
84 09.4121.4139 400.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
85 0886.270.339 400.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
86 0942.952.539 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
87 0948.065.139 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
88 0941.592.839 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
89 0944.69.05.39 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
90 0945.548.139 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
91 0947.754.539 300.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
92 0886.734.239 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
93 0941.592.639 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
94 0886.070439 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
95 08860.366.39 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
96 09444.95.839 300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
97 0948.325.739 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
98 0946.12.78.39 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
99 0947.17.65.39 300.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
100 0943.536.439 300.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
Page 1 of 2

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương