SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 01258001091 20.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
2 01216000111 12.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
3 01273573573 12.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
4 01297505050 12.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
5 01698100100 12.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
6 01254100100 12.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
7 01204100100 12.000.000 (VNĐ) 9
       Đặt mua
8 01262002222 7.900.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
9 01293555444 6.900.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
10 01217444000 6.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
11 01204666444 6.900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
12 01293666444 6.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
13 01249444111 6.900.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
14 01294800800 6.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
15 01276600600 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
16 01233697697 5.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
17 01292565565 4.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
18 01298334444 4.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
19 01274767767 4.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
20 01294363363 4.500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
21 01245678931 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
22 01682400400 3.900.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
23 01682300300 3.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
24 01294323323 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
25 01245678914 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
26 01292787787 3.900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
27 01257050050 3.900.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
28 01245678902 3.900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
29 01245678932 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
30 01245678940 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
31 01227184444 3.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
32 01272904444 3.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
33 01295894444 3.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
34 01296734444 3.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
35 01227181111 3.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
36 01298504444 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
37 01274666661 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
38 01252765432 2.900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
39 01292777771 2.900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
40 01296777771 2.900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
41 01294666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
42 01249666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
43 01243777770 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
44 01248777771 2.900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
45 01297685268 2.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
46 01248526879 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
47 01273526879 2.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
48 01246124612 1.500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
49 01243124312 1.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
50 01294213141 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
51 01244314151 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
52 01274334353 1.200.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
53 01254213141 1.200.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
54 01247213141 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
55 01274213141 1.200.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
56 01274314151 1.200.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
57 01297213141 1.200.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
58 01278213141 1.200.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
59 01248248241 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
60 01245245241 300.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
61 01239239237 300.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
62 01234234271 300.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
63 01293293291 300.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua