SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 6
  • Vinaphone: 5.672
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.706
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.468.468 40.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
2 0852.91.6868 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0827.68.52.68 5.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
4 02908.52.6868 5.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
5 0855.767.768 3.200.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
6 0918.567.768 3.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
7 0918.204.968 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
8 0888.43.15.68 1.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
9 0912.981.468 1.200.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
10 0822.10.39.68 1.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
11 0917.605.468 1.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
12 0947.80.52.68 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
13 0911.597.068 1.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
14 0912.4777.68 1.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
15 0945.71.6768 1.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
16 0948.03.52.68 900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
17 0946.679.768 900.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
18 0853.709.868 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
19 0948.79.41.68 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
20 0945.1969.68 900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
21 0941.593.168 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
22 0944.79.25.68 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
23 0944.289.068 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
24 0944.39.54.68 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
25 0941.591.268 800.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
26 0941.591.168 800.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
27 0941.594.168 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
28 0941.593.368 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
29 0943.39.29.68 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
30 0914.634.068 800.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
31 0942.7700.68 800.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
32 09444.764.68 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
33 0944.088.068 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
34 0949.679.268 800.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
35 0942.86.14.68 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
36 0942.86.90.68 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
37 0949.314.468 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
38 0843.565.268 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
39 0848.665.068 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
40 0842.837.068 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
41 0856.495.968 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
42 0847.537.068 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
43 0849.427.068 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
44 0845.137.068 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
45 0842.637.068 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
46 0847.837.068 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
47 0845.337.068 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
48 0845.827.068 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
49 0949.742.268 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
50 0945.114.968 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
51 0949.754.468 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
52 0847.171.068 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
53 0843.804.468 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
54 0849.804.468 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
55 0845.049.068 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
56 0843.137.068 700.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
57 0949.843.068 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
58 0845.727.068 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
59 0845.537.068 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
60 0842.030.068 700.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
61 0846.476.168 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
62 0842.402.268 700.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
63 0845.935.368 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
64 0856.518.468 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
65 0855.093.068 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
66 0858.114.268 700.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
67 0941.593.068 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
68 0941.593.268 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
69 0941.593.468 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
70 0941.592.568 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
71 0941.592.768 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
72 0842.733.068 700.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
73 0845.803.368 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
74 0844.846.268 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
75 0845.167.068 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
76 0847.475.068 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
77 0846.627.268 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
78 0848.191.268 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
79 0847.804.468 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
80 0842.854.068 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
81 0842.141.468 700.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
82 0843.503.368 700.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
83 0846.881.068 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
84 0842.964.468 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
85 0845.837.068 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
86 0948.60.39.68 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
87 0944.224.768 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
88 0945.28.04.68 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
89 0948.487.268 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
90 0943.728.268 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
91 0943.715.968 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
92 0886.302.768 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
93 0886.488.768 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
94 094.86.927.68 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
95 0949.6444.68 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
96 0945.284.168 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
97 0948.579.068 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
98 0941.632.068 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
99 0946.932.068 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
100 0942.663.168 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
Page 1 of 2

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu