SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0888838083 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0888818781 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
3 0888848684 3.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
4 0888808780 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
5 0888804480 3.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
6 0888803980 3.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
7 0888807780 3.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
8 01297685268 2.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
9 0946690969 1.400.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
10 0946685468 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
11 0946687468 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
12 0947818981 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
13 0946939293 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
14 0946959095 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 0946952595 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
16 0946931393 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
17 0946913191 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
18 0946915191 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
19 0941416941 400.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
20 0941415241 400.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
21 0947049404 350.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
22 0943214121 350.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
23 0942416141 350.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
24 0942149414 350.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
25 0946540454 350.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
26 0912413041 350.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
27 0912412741 350.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
28 0912462746 350.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
29 0912402640 350.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
30 0912405640 350.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
31 0944104910 350.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
32 0947262026 350.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
33 0942250425 350.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
34 0947146814 350.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
35 0945373037 350.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
36 0943213821 350.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
37 0945463846 350.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
38 0944032803 300.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
39 0943512651 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
40 0948109410 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
41 0943594059 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
42 0947176017 300.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
43 0949024702 300.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
44 0942903790 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
45 0942620862 300.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
46 0946657265 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
47 0942317031 300.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
48 0946503150 300.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
49 0947924392 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
50 0947105410 300.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
51 0944039203 300.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
52 0946039203 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
53 0943059405 300.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
54 0946039403 300.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
55 0945159415 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
56 0949054105 300.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
57 0943084608 300.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
58 0942084708 300.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
59 0942064706 300.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
60 0947104210 300.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
61 0943085608 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
62 0943103710 300.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
63 0942103710 300.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
64 0946103710 300.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
65 0947105910 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
66 0948105910 300.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
67 0947059805 300.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
68 0947039503 300.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
69 0946059805 300.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
70 0947713071 300.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua