SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 3
  • Vinaphone: 2.811
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 2.820
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 01296.777.877 4.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 01246.555.655 4.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
3 01243.555.655 4.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
4 01238.555.655 4.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
5 01237.555.655 4.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
6 01253.222.322 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
7 01247.222.322 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
8 01246.222.322 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
9 01245.222.322 4.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
10 01244.222.322 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
11 01243.222.322 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
12 01239.222.322 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
13 01236.222.322 4.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
14 01247.555.655 4.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
15 01253.555.655 4.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
16 01273.777.877 4.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
17 01254.777.877 4.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
18 01252.777.877 4.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
19 01249.777.877 4.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
20 01248.777.877 4.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
21 01278.555.655 4.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
22 01276.555.655 4.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
23 01274.555.655 4.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
24 01273.555.655 4.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
25 01272.555.655 4.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
26 01257.555.655 4.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
27 01249.333.433 3.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
28 01256.333.433 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
29 01258.333.433 3.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
30 01275.333.433 3.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
31 01279.333.433 3.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
32 01292.333.433 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
33 01299.333.433 3.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
34 01237.000.100 3.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
35 01248.333.433 3.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
36 01247.333.433 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
37 01246.333.433 3.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
38 01274.000.100 3.000.000 (VNĐ) 15
       Đặt mua
39 01273.000.100 3.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
40 01272.000.100 3.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
41 01255.000.100 3.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
42 01249.000.100 3.000.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
43 01248.000.100 3.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
44 01246.000.100 3.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
45 01245.000.100 3.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
46 01244.000.100 3.000.000 (VNĐ) 12
       Đặt mua
47 01243.000.100 3.000.000 (VNĐ) 11
       Đặt mua
48 01242.000.100 3.000.000 (VNĐ) 10
       Đặt mua
49 01275.000.100 3.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
50 01276.000.100 3.000.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
51 01245.333.433 3.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
52 01242.333.433 3.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
53 01237.333.433 3.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
54 01235.333.433 3.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
55 01299.222.322 3.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
56 01273.222.322 3.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
57 01258.222.322 3.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
58 01254.000.100 3.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
59 01277.000.100 3.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
60 01278.000.100 3.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
61 01254.222.322 3.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
62 01257.222.322 3.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
63 0914.000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
64 0914.000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
65 0911.777.545 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
66 0915.111.474 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
67 0949.111.002 400.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
68 0886.333.110 400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
69 0943.777.100 400.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
70 0886.333.944 400.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

 VietcomBank

0191.000.330.330

------------------------------------
 AgriBank

7505.205.18.28.38

------------------------------------MBBank

7510.146.666.888

----------------------------------SacomBank

070.076.666.979

------------------------------------
Chủ Tài Khoản

Khổng Háo

Đăng Ký Bộ Công Thương