SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0888888114 49.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0888800005 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
3 0888844449 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 0940000042 3.900.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
5 0940000041 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
6 0940000032 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
7 0940000031 3.900.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
8 0940000029 3.900.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
9 0940000028 3.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
10 0940000025 3.900.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
11 0940000058 3.900.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
12 01292777771 2.900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
13 01296777771 2.900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
14 01294666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
15 01249666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
16 01243777770 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
17 01248777771 2.900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
18 01274666661 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
19 0961000030 2.700.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
20 0945555541 2.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
21 0913000064 2.100.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
22 0946999934 2.100.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
23 0948666641 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
24 0948666671 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
25 0948666643 1.800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
26 0948666603 1.800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
27 0948666614 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
28 0948666617 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
29 0948666623 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
30 0948666625 1.800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
31 0948666635 1.800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
32 0948666640 1.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
33 0948666642 1.800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
34 0948666630 1.800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
35 0886777748 1.800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
36 0886777753 1.800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
37 0886777716 1.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
38 0916377770 1.700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
39 0911877770 1.700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
40 0941777703 1.600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
41 0915333354 1.600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
42 0941777734 1.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
43 0949411112 1.600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
44 0946600008 1.600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
45 0941777732 1.600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
46 0941777713 1.600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
47 0945333305 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
48 0942333341 1.500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
49 0915244440 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
50 0916244440 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
51 0916544440 1.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
52 0942555513 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
53 0941577770 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
54 0943100006 1.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
55 0948333371 1.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
56 0946333308 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
57 0948322220 1.400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
58 0944622221 1.400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
59 0949544440 1.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
60 0948000053 1.400.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
61 0948711113 1.400.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
62 0946444408 1.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
63 0947511114 1.400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
64 0942111150 1.400.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
65 0944448207 300.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua