SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0.888.888.114 55.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0.8888.0000.5 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
3 0.8888.4444.9 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 085.4000004 25.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
5 0824.777767 13.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
6 0843.777757 10.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
7 0849.777737 9.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
8 0846.777737 9.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
9 0846.777717 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
10 0843.777727 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
11 0825.777737 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
12 0854.777737 9.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
13 0824.777737 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
14 0846.777727 9.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
15 0859.777727 9.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
16 0853.777727 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
17 0849.777727 9.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
18 0824.777727 9.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
19 0842.666661 9.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
20 0857.666661 9.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
21 0842.777771 9.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
22 0848.777771 9.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
23 0843.777770 9.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
24 0849.666661 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
25 0824.666661 9.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
26 0826.777737 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
27 0826.777771 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 0822.777771 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
29 0854.777727 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
30 0814.666661 9.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
31 0846.5555.86 8.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
32 0839.7777.86 8.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
33 0814.2222.86 7.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
34 0849.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
35 0847.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
36 0842.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
37 085.6.111161 5.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
38 083.6.000060 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
39 084.5.222252 5.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
40 0842.555565 5.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
41 084.6.222262 5.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
42 084.7.222272 5.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
43 0914.111191 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
44 0947.699992 5.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
45 0947.699995 5.000.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
46 0949.688885 5.000.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
47 0949.688884 5.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
48 0949.688882 5.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
49 084.5.000050 5.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
50 085.6.333363 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
51 084.5.333353 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
52 0848.555565 5.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
53 0947.699991 5.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
54 08.54.2222.54 5.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
55 08.42.6666.42 5.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
56 08.54.1111.54 5.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
57 08.54.0000.54 5.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
58 08.53.1111.53 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
59 08.42.1111.42 5.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
60 08.42.0000.42 5.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
61 0845.9999.81 4.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
62 08.45.9999.54 4.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
63 0813.9999.63 4.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
64 0843.9999.81 4.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
65 0856.000030 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
66 0818.333343 4.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
67 0822.333343 4.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
68 0824.333343 4.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
69 0816.333343 4.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
70 0858.333343 4.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
71 085.4.333343 4.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
72 0849.333343 4.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
73 0819.000030 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
74 0829.000030 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
75 0847.333343 4.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
76 0839.000030 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
77 0826.333343 4.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
78 0836.000020 4.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
79 0839.000020 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
80 0828.444454 4.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
81 0845.000020 4.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
82 0828.333343 4.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
83 0856.000020 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
84 0827.333343 4.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
85 0848.333343 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
86 0832.000030 4.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
87 0836.000030 4.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
88 0838.000030 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
89 0845.333343 4.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
90 0836.333343 4.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
91 0859.111121 4.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
92 0857.111121 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
93 0856.111121 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
94 0854.111121 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
95 0852.111121 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
96 0848.111121 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
97 0844.111121 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
98 084.2.111121 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
99 0839.111121 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
100 0838.111121 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
Page 1 of 5

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương