SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0914000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
2 0914000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
3 0948242224 900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
4 0946913339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
5 0949644468 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
6 0911333181 600.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
7 0941555051 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
8 0915111474 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
9 0914119992 450.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
10 0943777100 400.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
11 0911552220 400.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
12 0911553331 400.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
13 0911553330 400.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
14 0911554449 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
15 0948390002 300.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
16 0914297771 300.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
17 0916877795 300.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
18 0915840004 300.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
19 0948000210 300.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
20 0914176665 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
21 0946111769 300.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
22 0942400013 300.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
23 0946579997 300.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
24 0945628887 300.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
25 0945019992 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
26 0947531114 300.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
27 0943163335 300.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
28 0946351116 300.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
29 0942574441 300.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
30 0948426664 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
31 0946043331 300.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua