SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 08.24.34.44.54 29.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
2 0849.777.877 6.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
3 0852.777.877 6.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
4 0854.777.877 6.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
5 0813.777.877 6.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
6 0826.777.877 6.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
7 0836.222.322 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
8 0838.555.655 4.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
9 0847.222.322 4.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
10 0844.222.322 4.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
11 0846.222.322 4.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
12 0845.222.322 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
13 0839.222.322 4.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
14 0843.555.655 4.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
15 0818000100 4.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
16 0847.555.655 4.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
17 0853.555.655 4.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
18 0814.555.655 4.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
19 0837.555.655 4.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
20 0813.555.655 4.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
21 0818.555.655 4.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
22 0812.555.655 4.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
23 0857.555.655 4.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
24 0889888911 3.500.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
25 0815.000.100 3.000.000 (VNĐ) 15
       Đặt mua
26 0813.000.100 3.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
27 0814.000.100 3.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
28 0816.000.100 3.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
29 0817.000.100 3.000.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
30 0889888927 3.000.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
31 0854.222.322 3.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
32 0857.222.322 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
33 0812.000.100 3.000.000 (VNĐ) 12
       Đặt mua
34 0855.000.100 3.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
35 0854.000.100 3.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
36 0842.000.100 3.000.000 (VNĐ) 15
       Đặt mua
37 0843.000.100 3.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
38 0844.000.100 3.000.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
39 0845.000.100 3.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
40 0848.000.100 3.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
41 0846.000.100 3.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
42 0837.000.100 3.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
43 0889888975 3.000.000 (VNĐ) 70
       Đặt mua
44 0849.000.100 3.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
45 0858.222.322 3.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
46 0829.222.322 3.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
47 0835.333.433 3.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
48 0911.555.683 3.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
49 0842.333.433 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
50 0949.74.6668 3.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
51 08888000.13 3.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
52 0829.333.433 3.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
53 0822.333.433 3.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
54 0819.333.433 3.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
55 0815.333.433 3.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
56 0858.333.433 3.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
57 0856.333.433 3.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
58 0849.333.433 3.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
59 0848.333.433 3.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
60 0847.333.433 3.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
61 0846.333.433 3.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
62 0837.333.433 3.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
63 0845.333.433 3.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
64 08.1800.2221 1.500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
65 08.1800.0466 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
66 0914.000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
67 0914.000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
68 0911.777.545 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
69 0949.6444.68 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
70 0946.91.3339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
71 0911.555.733 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
72 0889.444.552 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
73 0941.555051 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
74 0915.111.474 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
75 0889.414440 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
76 0889.444.776 400.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
77 0889.444.833 400.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
78 0889.444.822 400.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
79 0889.444.733 400.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
80 0911.553.330 400.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
81 0911.554.449 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
82 0943.777.100 400.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
83 0886.333.944 400.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
84 0886.333.110 400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
85 0889.444.011 400.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
86 0889.444.005 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
87 0911.552.220 400.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
88 0889.333.440 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
89 0911.553.331 400.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
90 0889.333.400 400.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
91 0889.333.414 400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
92 0889.333432 400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
93 0889.333634 400.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
94 0889.404441 400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
95 0941.707773 400.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
96 0943.444.816 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
97 09158.40004 300.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
98 0948.000.210 300.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
99 0886.333034 300.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
100 0886.333831 300.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
Page 1 of 2

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương