SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 5.110
  • Mobifone: 2
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.139
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 08.89.99.98.98 199.000.000 (VNĐ) 77
       Đặt mua
2 0889.999.898 199.000.000 (VNĐ) 77
       Đặt mua
3 0889.988.989 189.000.000 (VNĐ) 76
       Đặt mua
4 08.89.98.89.89 189.000.000 (VNĐ) 76
       Đặt mua
5 0852.91.6868 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
6 0854.75.6868 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
7 02908.52.6868 5.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
8 091.486.9494 1.600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
9 0947.80.1212 1.300.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
10 094.678.7171 1.300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
11 0947.82.0404 900.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
12 0946.95.9090 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 0948.80.2424 900.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
14 0948.24.2323 800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
15 0946.95.0101 800.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
16 0948.80.4646 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
17 0947.80.1515 800.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
18 0947.50.1515 800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
19 0946.94.2525 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
20 0946.97.2525 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
21 0946.67.0505 800.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
22 0946.69.1010 800.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
23 0947.81.6464 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
24 0948.63.2424 800.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
25 0948.81.4545 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
26 0948.54.0606 800.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
27 0948.63.0606 800.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
28 0948.60.1010 800.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
29 0948.58.1010 700.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
30 0946.96.3030 700.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
31 0946.97.3434 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
32 0946.87.3434 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
33 0948.69.8484 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
34 0948.94.3131 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
35 0946.69.5151 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
36 0947.81.3030 700.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
37 0948.83.1010 700.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
38 0946.94.5050 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
39 0948.03.4646 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
40 0946.93.2020 700.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
41 0946.91.8484 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
42 0946.95.1010 700.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
43 0947.90.1414 700.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
44 0947.81.4646 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
45 0949.08.5050 700.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
46 0949.08.4646 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
47 0947.80.1414 700.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
48 0947.94.0606 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
49 0947.90.2121 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
50 0948.03.4040 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
51 0948.65.4040 600.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
52 0948.97.5454 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
53 0948.96.2121 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
54 0948.87.5353 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
55 0946.95.4242 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
56 0948.03.4141 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
57 0948.03.5151 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
58 0946.87.3131 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
59 0946.92.3131 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
60 0947.81.4242 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
61 0946.92.5454 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
62 0948.37.2020 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
63 0946.95.4040 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
64 0946.95.4141 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
65 0946.93.2121 600.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
66 0946.76.2121 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
67 0946.94.5151 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
68 0946.95.2121 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương