SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0814.14.0022 1.500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
2 08.16.16.0022 1.500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
3 08.16.16.0033 1.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
4 08.1983.0033 800.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
5 0813.14.0022 800.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
6 08.1984.0033 800.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
7 08.1369.1133 800.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
8 08.1975.0022 800.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
9 08.1357.0033 800.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
10 08.1987.0022 800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
11 0816.61.2244 800.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
12 094.27.34455 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
13 0947.81.2244 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
14 0946.71.0011 600.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
15 094.490.1155 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
16 0949.81.0011 600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
17 0945.81.0044 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
18 0947.85.4455 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
19 0849.19.1144 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
20 0847.10.1144 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
21 0845.39.1144 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
22 0848.31.0011 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
23 0843.09.0011 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
24 0843.10.1144 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
25 0843.07.0011 500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
26 0816.74.0033 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
27 0816.64.0033 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
28 0815.34.0033 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
29 0814.64.0033 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
30 0815.64.0033 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
31 0846.09.0011 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
32 0817.54.0033 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
33 0817.84.0033 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
34 0847.17.0011 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
35 0847.19.0011 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
36 0849.39.1144 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
37 0847.01.1144 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
38 0847.27.0011 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
39 0815.62.0022 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
40 0817.52.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
41 0817.62.0022 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
42 0819.23.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
43 0813.53.0022 500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
44 0816.53.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
45 0813.52.0022 500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
46 0818.32.0022 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
47 0818.23.0022 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
48 0816.52.0022 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
49 0842.09.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
50 0849.07.0022 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
51 0842.09.0011 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
52 0849.19.0011 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
53 0849.07.0011 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
54 0845.51.3344 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
55 0846.12.0022 500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
56 0843.17.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
57 0842.67.0022 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
58 0846.05.0022 500.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
59 0843.09.0022 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
60 0846.09.0022 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
61 0813.23.0022 500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
62 0815.84.0033 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
63 0845.73.1133 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
64 0818.51.2244 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
65 0814.51.2244 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
66 0817.91.2244 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
67 0815.91.2244 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
68 0814.91.2244 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
69 0813.41.2244 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
70 0823.58.2244 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
71 0827.46.2244 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
72 0846.81.2244 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
73 0826.18.2244 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
74 0816.31.2244 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
75 0812.41.2244 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
76 0827.08.2244 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
77 0845.04.1133 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
78 0843.05.1133 500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
79 0846.05.1133 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
80 0848.05.1133 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
81 0843.25.1133 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
82 0846.25.1133 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
83 0846.35.1133 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
84 0848.35.1133 500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
85 0849.35.1133 500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
86 0842.45.1133 500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
87 0845.81.2244 500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
88 0848.61.2244 500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
89 0848.71.2244 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
90 0847.05.1133 500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
91 0847.94.1133 500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
92 0849.05.1133 500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
93 0842.74.1133 500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
94 0849.84.1133 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
95 0819.13.0044 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
96 0818.24.0033 500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
97 0812.54.0033 500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
98 0816.54.0033 500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
99 0813.24.0033 500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
100 0848.94.1133 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
Page 1 of 5

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương