SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 7
  • Vinaphone: 4.856
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 22
  • Tổng kho sim: 4.891
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
2 0345.788.788 39.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
3 0827.468.468 35.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0854.199.199 30.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
5 0372.788.788 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 0704.100.100 22.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
7 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
8 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
9 0.842.442.442 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
10 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
11 0.824.424.424 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
12 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
13 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
14 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
15 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
16 0854.100.100 18.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
17 0398.100.100 18.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
18 0824.800.800 18.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
19 0382.300.300 12.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
20 0824.323.323 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
21 0814.767.767 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
22 02908.538.538 10.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
23 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
24 0858.394.394 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
25 02908.528.528 10.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
26 0382.400.400 9.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
27 0845.394.394 9.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
28 0845.783.783 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
29 0889.773.773 9.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
30 0889.022.022 9.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
31 0824.494.494 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
32 02908.524.524 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
33 0814.045.045 8.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
34 02908.526.526 8.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
35 0814.146.146 8.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
36 02908.536.536 8.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
37 02908.533.533 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
38 02908.529.529 8.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
39 0833.697.697 8.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
40 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
41 02908.527.527 7.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
42 0857.050.050 6.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
43 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
44 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
45 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
46 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
47 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
48 0814.320.320 6.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
49 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
50 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
51 0857.940.940 5.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
52 02908.521.521 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
53 0845.721.721 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
54 0855.614.614 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
55 02908.523.523 5.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
56 0857.425.425 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
57 0859.513.513 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
58 0814.140.140 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
59 0843.703.703 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
60 0855.264.264 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
61 0814.921.921 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
62 0816.476.476 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
63 0853.403.403 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
64 0857.451.451 4.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
65 0832.640.640 4.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
66 0857.461.461 4.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
67 0856.843.843 4.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
68 0832.643.643 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
69 0814.041.041 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
70 0832.743.743 4.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
71 0832.742.742 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
72 0847.894.894 3.500.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua

Tôi Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương