SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 1.196
  • Mobifone: 7
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1
  • Tổng kho sim: 1.208
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0888888114 49.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0888800005 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
3 0888844449 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 0888888433 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
5 01258001091 20.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
6 01297505050 12.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
7 01273573573 12.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
8 01254100100 12.000.000 (VNĐ) 14
       Đặt mua
9 0911567891 9.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
10 01293555444 6.900.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
11 01249444111 6.900.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
12 01293666444 6.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
13 01294800800 6.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
14 0919501950 5.900.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
15 01233697697 5.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
16 01276600600 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
17 01292565565 4.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
18 01294363363 4.500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
19 01274767767 4.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
20 01298334444 4.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
21 0888800883 4.100.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
22 0888800113 4.100.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
23 01245678914 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
24 01245678940 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
25 01245678902 3.900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
26 01245678932 3.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
27 01245678931 3.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
28 0940000058 3.900.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
29 01257050050 3.900.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
30 01292787787 3.900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
31 0911911910 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
32 0940000042 3.900.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
33 0940000041 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
34 0940000032 3.900.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
35 0940000031 3.900.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
36 0940000029 3.900.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
37 0940000025 3.900.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
38 01294323323 3.900.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
39 0940000028 3.900.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
40 0888818781 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
41 0888838083 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
42 0888500100 3.800.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
43 0888808011 3.700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
44 0888848408 3.700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
45 0888828208 3.700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
46 0888808029 3.700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
47 0888818108 3.700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
48 0888949488 3.700.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
49 01298504444 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
50 0888828083 3.500.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
51 01295894444 3.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
52 01296734444 3.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
53 0888800844 3.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
54 0888800810 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
55 0888848684 3.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
56 0888838682 3.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
57 01272904444 3.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
58 0888808780 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
59 0888848685 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
60 0888828184 3.300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
61 0888828783 3.300.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
62 0888828985 3.300.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
63 0888838785 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
64 0888838285 3.300.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
65 0888848982 3.200.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
66 0888848081 3.200.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
67 0888838780 3.200.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
68 0888848682 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
69 0888848283 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
70 0888838580 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
71 0888838482 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
72 0888838284 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
73 0888828780 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
74 0888848183 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
75 0888848780 3.200.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
76 0888848781 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
77 0888828981 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
78 0888848983 3.200.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
79 0888848981 3.200.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
80 0888108081 3.100.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
81 0888508085 3.100.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
82 0888803980 3.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
83 0888804480 3.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
84 0888807780 3.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
85 0888845884 3.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
86 01274666661 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
87 01292777771 2.900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
88 01296777771 2.900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
89 01294666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
90 01249666661 2.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
91 01243777770 2.900.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
92 01248777771 2.900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
93 01252765432 2.900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
94 0941003113 2.900.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
95 01297685268 2.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
96 01248526879 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
97 01273526879 2.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
98 0945555541 2.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
99 0913000064 2.100.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
100 0946999934 2.100.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
Page 1 of 12